US LA VAL
 
 
     
 

1° Derby campionat 2013/14

Stampa PDF


foto_scuadra

In dumënia ai 22 de setëmber él gnü sughé le Derby por la scuadra da La Val tl campionat 2012/2013 de 3° categoria. La partida é gnüda sugada sön le ćiamp dl sport a La Val cuntra la scuadra dl Rina. Partida combatüda da trames les perts, mo les 2 scuadres ladines mëss se acontentè cun 1 n punt porom.

 

 

N gröm de jënt é ruvada adalerch in dumënia domisdé a La Val por dè sostëgn a süa scuadra. Do 3 partides de campionat é trames scuadres posizionades ti pröms posc de tlassamënt y insciö ciafa i 3 punc ćiamò plö n gran valur.

Dan che la partida metess man, él ste le arbiter che ti à de na picia spiegaziun sura la nöia regola dl fuorigioco ai śogadus. Por odëi plö avisa de ci che la nöia regola aprovada dal IFAB (International Football Association Board) trata, pon odëi n video y na picera descriziun sön la plata internet dla FIGC. Drüca sön le le link injuntè por ti ćiarè. http://www.figc.it/it/204/37241/2013/08/News.shtml

 

La partida é dër sintida da trames les scuadres y purchël röia i sogadusc te ćiamp ciamò plö conzentrà y determiná a purtè a ćiasa la devënta. I pröms menüć é La Val che fej druch y röia bele atira jö dan porta aversara mo sënza ester prigorusc. Püch do é le Rina che respogn al jüch dla scuadra da La Val y mët man de fa n gran pressing y de sughé cun de beles combinaziuns. Plö iadi röia le Rina dan l’area, mo i defensurs da La Val fej n gran laûr y röia plö iadi a antizipé i atacanć y ne i lascia insciö nia jì a contlujiun.

I atacanc dl Rina se fej ciamò prigorusc ruvan ince dan porta a trà, mo le portier Merch é bun plü iadi de parè i tiri sön porta. Tl prüm tëmp é trames scuadres che à albü val ocajiun mo le gol ne ò nia ciamò ester.


Le prüm tëmp se röia insciö sön le resultat de 0 – 0.


La secunda pert dl Derby mët man y a detè i ritmi é le Rina che stà dër alc y impedësc la scuadra de ćiasa a pié sö, che mëss por chësc aretrè a defëne. Mo avisa al 65˄ nàscel le gol dl 1 a 0 por La Val. Sön n recupero de n pal da pert de n atacant da La Val él Freddy che ciafa le pal a mez ćiamp y cun n bel lancio portel Micky cuntra porta, al é bun de se trà le pal sön na pert y cun na bela trata él bun de bat le portier dl Rina.

Püch dedo él ciamò n iad Micky che à na gran ocajiun, al ciafà n bel assist da na pert ite y se prejënta sù dan le portier, mo por desfortüna ne abìnel nia le pal che röia insciö dlungia porta ia. La nervosité crësc, les giames di śogadus é stanćes y insciö pàiel ia la boćia. Le arbiter sciüra plö fuorigiochi che foss stá regolari y insciö te ciamp vëgnl scraié y la lucidité va a perd. La scuadra da Rina fej inant n gran druch y i atacanc é bugn de trà fora plö puniziuns al limit dl'area mo i tiri röia düć sura porta fora.

A mez le secundo temp él indo i sogadusc da La Val che é bugn de tignì la posiziun y de sughé le pal. Na gran ocajiun por le 2 a 0 é ince  ćiamò Freddy che ciafa, sön na rimessa ciafel le pal bas al limit dl'area y cun n gran tiro d estern atochel bel avisa la stangia de porta.

Al manćia ma plü püc menüc ala fin dla partida, la scuadra da La Val mëss plütosc aretrè a defënn le resultat, mo al 85˄ ti garetl le gol dl pareggio ala scuadra dl Rina. Sön n lancio te area éle n atacant dl Rina che se mët jö le pal y i dui defensurs da La Val röia avisa adüm lassura, le atacant se lascia tomè ia por tera y le arbiter sciüra y mostra le punt dl önescmetri. La scuadra da La Val cun le capitan y le publich se lascià sö cuntra le fallo conzedü dal arbiter, al à odü le fallo y süa dezijiun ne cambiel nia.

Le medemo atacant se prejënta sön le dischetto y trasformëia le önescmetri.

Püc menüc dedo él le arbiter che sciüra la fin. Le Derby ladin se röia sön le resultat dl 1 a 1.

 


 

La scuadra da La Val se posizionëia insciö al 4º post de tlassamënt cun 7 punti do le Rina che toma al 3° post cun 8 punti.

 

 


La proscima partida por La Val è in sabeda dales 16.00 a Raas cuntra la scuadra dl post.

  

Formaziun titolara: Merch Vallazza, Elmar Valentin, Alex Alton, Paolo Vallazza, Marco Castlunger, Alex Elzenbaumer, Stefan Sottara, Freddy Sottara, Alexander Miribung, Micky Frenes, Emanuel Dorigo

 


 

Sostituziuns: Alexander Miribung por Romeo Rubatscher (45˄)


 


Alenadù: Floriani Claudio

 

 


Por udëi i resultać de chësta dumënia de campionat drüca: risultati.pdf

Do la devënta de copa, chësc ultim mercui ai 11/09 cuntra le Aicha, é la scuadra da La Val buna de purtè a ćiasa 3 punc importanc. Na partida dër sintida, suradüt por l'alenadù Floriani che à alenè la scuadra dl Niederdorf por 2 agn.

I sogadusc da La Val röia sön le ćiamp cun na gran grinta y bele do da püc menüc tomel le gol dl 1 a 0. Sön n angolo éle Alex E. che ciafa le pal al limit dl' area y cun na bela trata sot la traversa portel la scuadra da La Val in vantaje.

A mëz le prüm tëmp éle Emanuel bun de radopié le resultat, sön n assist de Alexander éle bun de se controlè le pal, cun na gran finta ti sciampel al defensur aversar y cun na trata basa batel le portier.

I atacanć da La Val é bugn de tignì sö le pal y cun de beles combinaziuns esi bugn de ti sciampè plü iadi ala defenjiun aversara, mo sënza ester bugn de ji a conclujiun.

Püch dedo éle ciamò Micky che à na gran ocajiun, sön n bel preparativ röiel te area al dër mumënt, mo le tiro röia de püch sura porta fora.

Dan che le arbiter sciüra le prüm tëmp éle ciamò n atacant dl Niederdorf che abina de cé la stangia de porta sön na trata dal angolo.

Le prüm tëmp se stlüj jö sön le resultat de 2 a 0 por La Val.

Le secundo tëmp mët man cun n gran druch da pert dl Niederdorf, i sogadusc da La Val se stüda ia y se lascia fracé dala scuadra aversara.

Cun de beles aziuns röia la scuadra aversara deplü iadi dan porta y i sogadusc da La Val mëss aretrè y se parè cun dötes les forzes. Cun le gran assedio da pert dl Niederdorf garetl tosc le gol dl 2 a 1.

Sön n lancio éle dui defensurs che ne se capësc nia y röia a saltè adüm sön le pal che vëgn insciö spizoré y ti röia bel avisa al atacant aversar che cun n tiro bas é bun de bat le portier da La Val.

La nervosité crësc y la lucidité da do, i sogadusc mëss purvè a düc i cosć da defëne le resultat. Cun le gran laur de Emanuel che và a recuperè n grüm de pai sciurà demez y tëgn insciö sö le pal por che la scuadra pois se arlungé, ti garetl la dopietta al 82ˆ.

Sön n cross da na pert éle bun de se mët jö le pal de piet y cun na bela trata de ciamp sön le palo lunch siglëiel le resultat dl 3 a 1.

Al mancia ma plü püc menüc ala fin y i sogadusc da La Val stà plö defensiv por defënn le resultat.Püch dedo él le arbiter che sciüra la fin. La partida se röia sön le resultat de 3 a 1 por La Val.

Cun chisc 3 punc davagnà se porta La Val al 3º post de tlassamënt.

 

Sponsoren

logo_M2_Srl raiffeisen miribung seve decor auto_vallazza Frenes_Patrick Plana_Ladina

Login      Uniun Sport Amatoriala La Val, San Senese 1, I-39030 La Val
      info@uslaval.it - C.F. 81009280215 - ©