US LA VAL
 
 
     
 

3ª partida de campionat - Neustift

Stampa PDF

foto_scuadra

La Val arjunj la terza devënta dô fila te na partida combatüda y sofrida in cina ala fin.


Les cinch partides dles ultimes döes edemes à dessigü ince pesè sön les giames di śogadus tl ultim fin dl’edema. Impò ne s’ à la scuadra nia fat sciampè i trëi punć, tignin bòt ala scuadra da Neustift y mostran na gran determinaziun sön le ćiamp dl sport a La Val.

La partida mët atira man cun na cherta ghela por l’ atacant Emanuel, le arbiter à udü n fal de man daldöt inozënt. Atira é La Val che tol spo la partida tles mans, le gran druch fej rové i atacanć plö iadi a contlujiun. Plö iadi vëgn le pal splundrè cuntra porta dal limit dl’area, mo nia da nen fa, scialdi três vëgnel devié o rebatü dala defenjiun aversara. Al 20ejim i gareta le gol al Neustift sön na dijatenziun dla defenjiun ladina. Dala pêrt dërta ti sciampa le atacant al defensur y mët le pal âlt amez por le compagn che le spizura de će sura Sepl K. fora, le defensur Egon ne pordüj nia plö de trà demez le pal, oramai bel do la linia de porta. Al ne passà nia tröp che La Val reagësc y abina atira le pêr cun n bel stach de će de Emanuel sön na passada alta. Püch dô é ćiamò Michi, autur de na doplëta dl mercui passè, che porta in vantaje La Val cun na trata dal önescmetri, gaujé dal defensur dl Neustift cun en fal de man.


An va ala palsa sön le 2 a 1 por La Val.


Tla pröma pêrt dl secundo tëmp vëgn i ladins metüs sot a druch. Al 65ejim ti gareta indêre le eurogol a Emanuel, da trënta metri ne sighita le atacant nia dui iadi a punsè, y scavalchëia insciö le verdaporta cun n bel palonët.

 

La presciun dl Neustift se fej plö intensiva y püch dô ti gareta inće al sterch sogadù amez, apëna ruvé te ćiamp, na bela trata a bòt sigü dal limit sö tl’incrujiada dla porta, Sepl ne à nia poscibilité a devié le pal . Püch dô, te n gran cajin tl’area de straufunga é Alexander sön le dërt post al dërt mumënt y salva sön la linea de porta na trata aversara. A fa alzè la tenjiun te ćiamp é ince le mandl fosch, sües dezijiuns inopportunns y nia motivades fej gnì nervusc i śogadus. Na bela ocajiun da gol al 80ejim, cun na bela trata daimprò al’area, abina Stefan de plëgn l’incrujada de porta. Ti ultims menüć mëss i ladins se parè dal gran druch dl Neustift,  le resultat resta indere invarié y le arbiter sciüra la fin. La Val resta insciö a će dla tlassifica. Da recordè che La Val à inće superè le pröm rode de Copa Provinzia.Formaziun titolara:v1. Sepl Kantioler, 2. Ploner Martin 3. Paolo Vallazza, 4. Marco Castlunger  , 5. Egon Frenes , 6. Freddy Sottara, 7. Marco Sottara , 8. Stefan Sottara – capitan, 9. Emanuel Dorigo, 10. Alex Elzenbaumer, 11. Michi Frenes

Alenadù: Floriani Claudio

 


Sostituziuns:

 

Max Nagler gnü ite imped Marco Castlunger (20^ menüt)

Elmar Valentin gnü ite imped Martin Ploner (60^ menüt)

Manuel Stampfer gnü ite imped Michi Frenes (70^ menüt)

Alexander Miribung gnü ite imped Egon Frenes (75^ menüt)

Adrian Miribung gnü ite imped Marco Sottara (78^ menüt)

 

Resultać dles atres partides: RESULTAĆ

Insëra, mercui ai 23 de aurì él gnü sughé l’andata dla semifinala de Copa Provinzia cuntra la scuadra da Ritten, che süga le campionat três te 3 categoria mo te n ater girone. La scuadra da La Val à incuntè na scuadra sterscia, che à lascè udëi sües cualitês portan a ciasa la devënta por 2 a 0. Ai 7 de mà gnaral sughé le ritorno sön le ćiamp dl Ritten.

 

Sponsoren

logo_M2_Srl raiffeisen miribung seve decor auto_vallazza Frenes_Patrick Plana_Ladina

Login      Uniun Sport Amatoriala La Val, San Senese 1, I-39030 La Val
      info@uslaval.it - C.F. 81009280215 - ©