US LA VAL
 
 
     
 

5ª partida de campionat rit.- Sest

Stampa PDF

foto_scuadra

I ladins ti pëta bëgn cater iadi l’ajëi al Sest, che resta cun les gaiofes ötes dan le publich de ciasa.

Bele da cotan de partides à la formaziun da La Val chirì ince indo la devënta fora de ciasa y l’ultim fin dl’edema era garatada sön le ciamp dl Sest, apëna delibré dala nei. Do la devënta dl fin dl’edema da denant cuntra le Valdaora se presentëia i ladins te ciamp cun na marcia inplö y anuzëia bun les ocajiuns por castighé a dovëi.

Le Sest mët man cun plö convinziun y drüca zeruch i ghesc da La Val. Plö de n iad manacia i atacanc de jí in vantaje mo ne concretisëia nia dan porta. Le sterch capitan dl Sest fej le jüch y partësc fora bun i palês ai cumpagns. Do avëi studié jö les posiziuns di aversars anuzëia i ladins la lerch amez por tigní alt le palé y avanzé cun düta la scuadra. Al 10^ la pröma gran ocajiun: Alex E. crossëia amez por Franz che röia a dërt mumënt a rebat le palé de ce, indere cuntra le pé bass de porta. Dal’atra pert ti sciampa Max al defensur y preparëia amez por Alexander, che é de püch plö inant y ne röia insciö nia ala trata. A sbloché le resultat pënsa spo le duo defensif Sottara – Dapoz: ala trata de puniziun püch dan le pröm temp crossëia Werner amez por le zentral Christian che cordinëia la trata al jore por le vantaje ladin.


Le prüm tëmp se stlüj jö cun le vantaje dl La Val por 1 a 0.


Al mëteman dla secunda pert pordüj i aversars apëna a fa i prüms vari te ciamp che le resultat sta bel 2-0. L’atacant Alex E. é chilò le plö asvelt y anuzëia la debla passaja dl defensur zeruch al portier por spizuré la cogura te porta. Sciöche do na duscia frëida se inciurnesc fora i sogadus de ciasa y mët man de pressé dassënn i ladins. Chësc ti gareta ince y bele al 60^ röia le palé alt amesa area daulache le capitan Watschinger deviëia de ce sura le portier Sepl por le 2-1. La partida se fej tres plö interessanta y i scrais dl publich influenzëia de plëgn les dezijiuns dl’arbiter jonn, che perd bel plan le control y se fej speté sót dala nervosité. Val menüc plö tert, avisa al 66^ pëia ia le sogadú amez Franz sú cuntra porta y dal piz dl’area veghel na trata sëcia, a chëra che l’un dl Sest mëss se destrà por devié, l’atacant Alexander é daimpró y röia a dërt mumënt por apogé le palé te rëi. Ater co tra le flé, la partida devënta tres plö cialda y por vigni fal sciuré cuntra le Sest da pert dl mandl fosch se ciafa chësc na ciuvíra de insulc da pert dl publich y dai sogadusc instësc. La Val anuzëia chësc marcé por stlü jö la partida, al 83^ menüt é indo Franz cun le palé al pé dan porta, püch daít dal’area de jüch musüra chesc sön le pé lunch de porta y fej ruvé le palé avisa ailò. A püc menüc dala fin pó sëgn i ladins trà le flé. Na devënta miritada cun en resultat tlêr che respidlëia l’alenamënt miré dl’alenadú Hilber tratan l’edema passada. Indo n iade é la forza de grup stada maiú co la prestaziun dl singul y fondamentala por porté a ciasa trëi punc d’or.


Sest – La Val : 1 - 4


Formaziun La Val: 1. Sepl Kantioler, 2. Marco Sottara , 3. Werner Sottara, 4. Paolo Vallazza, 5. Christian Dapoz, 6. Michele Campei, 7. Max Nagler (dal 86^ Felix Nagler), 8. Franz Tolpeit, 9. Alexander Miribung (dal 88^ Martin Ploner), 10. Stefan Sottara – capitan (dal 80^ Egon Frenes), 11. Alex Elzenbaumer

Goi por La Val: Christian D. al 42^, Alex E. al 46^, Alexander M. al 66^ y Franz T. al 83^


Proscima partida: La Val süga en duman sabeda ai 21 de aurì  dales 16:00 te ciasa cuntra le VintlAtri resultac:


Juniores Pool (Mareo/La Val/Rina): Stegen – Mareo  2-1

Altherren (La Val): Schabs – La Val  2-1

U-15 (La Val): La Val – Mareo  0-4

U-12 (La Val): La Val – Team 4 brüm  0-8

U-9 (La Val): Falzes – La Val  1-0

 

Sponsoren

logo_M2_Srl raiffeisen miribung seve decor auto_vallazza Frenes_Patrick Plana_Ladina

Login      Uniun Sport Amatoriala La Val, San Senese 1, I-39030 La Val
      info@uslaval.it - C.F. 81009280215 - ©